Sund økonomi

En ansvarlig økonomisk politik er det solide fundament, som skal sikre, at vi igen kan forbedre servicen på de borgernære områder. Venstre vil gennemføre halvårlige kortlægninger af om kommunen er effektivt drevet i forhold til de kommuner, som gør det bedst. 

Der skal være klare mål for kommunens økonomi fra starten af den kommende byrådsperiode – og Venstres fokus er at skabe råderum til borgernær service ved at drive kommunen mere effektivt. 

Derfor vil vi udfordre den måde, som de kommunale skattekroner bliver brugt på i dag. Vi vil udnytte alle muligheder for at gennemføre reformer og konkurrenceudsætte opgaver med deltagelse af såvel offentlige som private. For Venstre er det ikke et mål i sig selv hvem der løser opgaven. For Venstre er konkurrencen det bedste redskab til at sikre, at vi kan levere en ordentlig service til den rigtige pris. 

Venstres vil skabe et øget råderum ved at følge disse 4 principper: 

  • Realistisk budgettering og benhård økonomistyring og opfølgning på forbrug
  • Ambitiøs reformdagsorden med effektivisering, nytænkning og konkurrenceudsættelse af kommunale opgaveløsninger
  • Klar prioritering med flere ressourcer til de borgernære områder og færre ressourcer til administration og bureaukrati
  •  Nedbringelse af gælden og styrkelse af likviditeten