Claus Sig Philipsen

Mit navn er Claus Sig Philipsen og jeg er kun lige fyldt 70. Mine personlige interesser har altid været, at engagere mig i forskellige aktiviteter lige fra forældre bestyrelse i børnehaven til Hillerød Ældreråd. Jeg stiller op til valg til byrådet, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel på hvordan Hillerød Kommune kan bruge sine ressourcer på den bedste måde for borgeren.

Områder der især har min interesse:

Trafik & Sikkerhed.:

Hillerød centrum er hårdt belastet af trafik, især i myldretiderne er det næsten umuligt at komme frem. Derfor skal der skabes bedre muligheder for trafik afvikling.

Af sikkerheds hensyn skal der tages initiativer til at dæmpe farten i lokalområderne.

Ældreområdet.:

Er et voksende område, hvor mit mål er aktivt at bidrage til, at vore ældre medborgere får en værdig tilværelse og bliver behandlet med respekt, som den person de er, samtidig med at de får støtte og hjælp efter behov.

Børn og skoleområdet.:

Jeg sætter fokus på serviceløft på børn og skoler, så de bl.a. bliver mere digitale og bedre rustet til fremtiden.

Langsigtet planlægning.:

Vores fremtidige by skal udvikles med erhverv, arbejdspladser og boliger på sådan en måde, at det ene ikke generer det andet, men at det hele går op i en større enhed.