Hanne Kirkegaard

Uddannelsesleder NEXT Uddannelse København, Hillerød

Jeg er i dag medlem af byrådet hvor jeg er formand for Idræt- og Sundhedsudvalget, bestyrelsesmedlem i Hillerød Elite, bestyrelsesmedlem i Frederiksborg Centeret. Efter xx år i byrådet og mange år i bestyrelser, hylder jeg stadig politikken og opgaverne og jeg sætter pris på at Venstre er et parti, hvor der er plads til forskellighed. Jeg vil gerne fortsat være med til at gøre en forskel, jeg er slet ikke færdig med det jeg har sat i gang.

Jeg vil arbejde for, at vi har ligevægt mellem land og by - vores lokalområder SKAL også udvikles. Vi skal skabe et levende bymidtemiljø, der tiltrækker spændende butikker og med et torvemiljø der bliver brugt og appellerer til alle.

Idrætten og kulturen

Jeg vil arbejde for at styrke vores foreningsliv og skabe de bedst mulige forhold for de frivillige - vores aktive foreninger er med til at øge folkesundheden og integrationen og ikke mindst mindske kriminaliteten og ensomheden både blandt unge og ældre. Derfor vil jeg fortsat arbejde ihærdigt for projektet ”Bevæg dig for livet”. Jeg går ind for at skabe gode sammenhænge mellem bredde- og eliteidrætten. Derfor vil jeg arbejde for at udvikle fremtidens idrætsfaciliteter og miljøer, der skaber sammenhænge mellem uddannelse og idrætten.

Naturen og miljøet

Jeg vil arbejde for at vores natur bliver brugt - men ikke misbrugt! Vi skal passe på naturen og den skal være en del af læringsmiljøet og vi skal flytte undervisningen ud i naturen hvor det er muligt.

Jeg vil arbejde for, at der stilles miljørigtige løsninger til rådighed, så vi ikke gør det svært at holde kommunen ren, men vi skal også stille krav til både borgere og virksomheder tager del i opgaven!

Fremtidens skole

Jeg vil arbejde for, at vores skolevæsen giver plads til både innovation og praktisk læring - vores børn skal lege og lære at lære.

Jeg mener at vores børn i indskolingen skal undervises lokalt, det styrker vores lokalsamfund og tiltrækker borgere der vægter mindre skoler højt.

Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse er en svær størrelse og hvis vi skal have flere unge til at lykkes med at træffe rigtige valg, mener jeg vi skal fokusere mere på denne opgave.