Camilla Kerlauge


Jeg er født og opvokset i Hillerød, mor til to teenagedrenge og gift med en lokal håndværker. Jeg er uddannet Matematikøkonom og har også en master i softwareudvikling. Jeg har arbejdet i 20 år i den finansielle sektor med datadrevne beslutninger og digital udvikling. I dag er jeg  iværksætter og arbejder dels med min egen virksomhed, dels som konsulent med fokus på af udvikle virksomheder med baggrund i data og indsigt.

Ordentlige beslutninger

Jeg har i mange år primært set passivt til fra sidelinjen når beslutninger blev taget for mig, min by og mine medborgere. Kun når beslutningerne ramte mig direkte har jeg taget bladet fra munden og blandet mig. De senere år er frekvensen for hvornår jeg var forundret, indigneret eller direkte uforstående overfor beslutninger truffet for vores by øget markant. Jeg savner fakta og klare konsekvensberegninger bag mange af beslutningerne, og jeg savner mere præcis kommunikation om hvilken by Hillerød skal være og blive til. Hillerød har i mange år været en fantastisk by, og det skal den også være fremover. Det vil jeg gerne bidrage til.

Mine mærkesager

De områder der ligger mig nært, og  hvor jeg især vil stille mine kompetencer og indsats til rådighed for at støtte ordentlige fakta baserede beslutninger som også indeholder redegørelse for konsekvenserne ved beslutningen er: 

  • Økonomisk planlægning med stop for skattestigning og klare mål for vejen til skattelettelser.
  • Byplanlægning med en infrastruktur der sikrer at man som borger i Hillerød kan komme sikkert og hurtigt frem uanset hvilket transportmiddel man foretrækker, og at det er muligt at parkere bilen både ved boligen og i centrum.
  • Balanceret vækst og fornyelse af byen hvor der både er plads til forandring og udvidelse med nye boliger, men også til at tage hensyn til alle dem der har boet her eller drevet virksomhed i byen i længere tid. Gerne med masser af grønne områder og fokus på andre områder end det statsionsnære. 
  • Ordentlig administration, bedre service og mere frit valg til en lavere pris hvor pengene bruges på velfærd tæt på borgeren og ikke på tung of dyr centraladministration. Det gælder både på ældre- og børnområdet. 
  • Reelle planer på klimaområdet. Kommunen må gå forrest med realiserbare planer for tiltag og ærlige udmeldinger om begrundelsen, hvis der ikke i alle beslutning vælges den mest fremtidssikrede klimavenlige løsning.

Info

Læs mere om Camilla på hendes Facebook profil.