Dan Riise

Der skal flere penge til den primære velfærd. Jeg vil have meget fokus på de økonomiske rammer for børn, unge og ældre.

Det får vi råd til hvis vi effektiviserer blandt andet på administrationen. Vi skal hele tiden holde øje med prisen kommunen betaler for ydelserne på alt. Der er ingen hellige køer og fine fornemmelser. Vi bliver også nødt til at se på lønningerne på chefgangene og antallet af byrådsmedlemmer. Samtidig skal vi have endnu flere ud på arbejdsmarkedet. De skal bidrage til fælleskassen og deres egen livskvalitet. Det betyder alt sammen flere penge til velfærd.

Tilgodese de frivillige

De frivillige kræfter skal efter min mening også tilgodeses mere. De laver en kæmpe indsats. Uden dem kan en kommune slet ikke fungere. Så de frivillige skal vi passe rigtig godt på.

Lad os løse trafikproblemerne i byen 

Alle snakker om Hillerødmotorvejen. Det er godt, men hvad med de kommunale veje? Der er stort set ikke gjort noget som helst de sidste 20 år. Vi holder i kø snart alle steder. Det koster. Venstre vil sætte en fast procentdel af salgssummen af til vejnettet og trafiksikkerhed, hver gang kommunen sælger jord. Så kan vi få vores hovedveje og sikkerheden op på en fornuftig standard. Så kan vi også få de sidste cykelstier lavet.

40 km/t i landsbyerne

Og så består Hillerød jo af en masse dejlige bysamfund. Det må vi ikke må glemme. Der skal være børnehave, skole og indkøbsmuligheder lokalt. Samtidig vil vi have hastigheden ned på 40 km i landsbyerne. 40 km skal også gælde ved de store skoler i Hillerød by.

Jeg efterlyser mod!

Jeg ønsker mig nogle politikere der har mod nok til at tage ansvaret og prioritere. Det er det vi har valgt dem til. Jeg tror kun det kan lade sig gøre, hvis vi får et blåt Hillerød efter valget.