David Tokarski

Jeg er 21 år og har boet i Hillerød Kommune hele mit liv. Mange på min alder flytter væk fra byen, det synes jeg er en skam. Jeg ønsker at blive boende i kommunen, og får jeg min drøm opfyldt om at komme i byrådet, vil jeg kæmpe for, at Hillerød Kommune udvikler sig til at være et attraktivt sted at bo og leve – hele livet.

FLERE UNGDOMSBOLIGER

I Hillerød har vi mange uddannelsesinstitutioner. Det er super godt - men der er ikke boliger nok. Jeg ønsker flere ungdomsboliger i Hillerød, så vi unge kan blive boende her under vores uddannelse. Selvom man studerer i Hillerød eller på universitetet i København eller i Lyngby, skal man som ung ikke føle sig presset ud af byen. Hillerød skal være for alle - hele livet.

BEDRE BUS- OG TOGFORBINDELSER I HELE KOMMUNEN

Ingen må føle sig afskåret, lige meget hvor man er bosiddende i Hillerød Kommune. Vi må ikke glemme alle de små bysamfund. Offentlig transport er til for borgerne - ikke omvendt. Løsningen er bl.a. mere intelligente køreplaner, der har brugernes behov i fokus, flere natbusser ud til bysamfundene og flextrafik-ordning.

DET SKAL VÆRE TRYGT AT FÆRDES I HILLERØD

Udviklingen de seneste år har vist, at uanset hvad vi hver især måtte have af mærkesager, må vi nu stå sammen om at genskabe trygheden i Hillerød. Vi skal stå sammen, for vi SKAL have en kommune, hvor vi alle kan færdes trygt og sikkert på ALLE tider af døgnet. Løsningen er bl.a. massivt fokus på bander og andre grupperinger der skaber utryghed i bybilledet samt øget belysning flere steder i Hillerød.

 Jeg brænder virkelig for at gøre en forskel for hele Hillerød Kommune. Det håber jeg, du vil give mig din støtte til.