Jens Estrup


Jeg vil være Ullerødbyens stemme.

Mine mærkesager er: 

  • Udvikling og vedligeholdelse af infrastrukturen, til glæde for tilflyttere og os der har boet i Hillerød i mange år. 
  • Sikring af støjhåndtering fra den nye motorvej. 
  • Bedre forhold til og sikring af de bløde trafikanter.

Veje, cykelstier fortove/stier og grønne områder skal kvalitetsmæssigt løftes og de bløde trafikanter sikres bedst muligt. Trafikmængden er stigende og vi skal finde løsninger for mere smidig trafik. Lokalt i Ullerød har vi bl.a. særlig fokus på Tulstrupvejen.

Motorvejen kommer og bliver nabo til Ullerødbyen. Jeg vil arbejde for maksimal støjdæmpning hvor motorvejen passerer boligområder. Vi har støjvolde idag, der bl.a. er dimensioneret til lavere hastighed end 110 km/h.

Virksomheder og institutioner mangler arbejdskraft. Jeg vil arbejde for mindre bureakrati for arbejdsgivere til at ansætte dem der kan arbejde, men ikke har job idag. At have et job giver nye muligheder. C4 Videncenter i Hillerød skal f.eks. have en større rolle i forhold til Jobcentrets opgaver i dag.

Har du noget på hjerte, tanker og input til mig og Venstre - på hvad der skal være særlig fokus på - er du oprigtigt velkommen til at maile eller ringe til mig.

Du kender mig måske allerede fra lokalområdet i Ullerød, da jeg er repræsenteret i lokalrådet Ullerødgruppen, Ullerød Vandværk A.m.b.A. og Ullerødbyen Grundejerforening.

Info

Du kan læse mere om Jens på hans Facebook eller du kan sende Jens en mail ved at klikke her.