Klaus Markussen 


Jeg vil påtage mig ansvaret som borgmester at levere ordentlig service til dig og kommunens andre borgere og virksomheder. Og Venstre vil sikre, at vi kan udvikle vores kommune på en måde så det ikke går ud over servicen for os som bor her i forvejen.

Venstres politik er fremadrettet, realistisk og positiv. Den betyder moderne lokale skoler og kvalitet i vores børns pasningstilbud. Vi vil en forbedret ældreservice, hvor kerneværdierne er mere omsorg og mere frit valg og medbestemmelse. Og så betyder Venstres politik, at det skal blive bedre og lettere at drive virksomhed her i vores kommune.

Kommunalpolitik handler også om at skaffe flertal for sine visioner. Her er et udpluk af de områder som Venstre vil prioritere hvis du viser os tillid og stemmer på en af Venstres dygtige kandidater 16. november

Mere valgfrihed og medbestemmelse

 • Frivillighed om separatkloakering skal fortsætte
 • Mere valgfrihed til ældre der er visiteret til madordning
 • Flere muligheder for tilkøb af ydelser i hjemmeplejen
 • Privat plejehjem skal også være en valgmulighed

Skatten skal holdes i ro


Den rigtige pris for ydelserne

Vi skal få råd til mere og bedre velfærd ved at sikre at byrådet betaler den rigtige pris for det vi selv leverer og det som vi betaler andre for at levere. Derfor skal der igen sættes skub i konkurrenceudsættelser. For det er måden at sikre at vi betaler den rigtige pris.

Man skal kunne regne med sin kommune. Det gælder både som borger og som virksomhed.

 • Kommuneplanens rammer skal respekteres og virksomheder skal kunne regne med byrådets flertal.
 • Mere gennemsigtighed i sagsbehandlingstider og ventetider så du ved hvad du kan forvente
 • Politisk vedtagne kvalitetsstandarder skal følges op med undersøgelser af borgernes oplevet tilfredshed
 • Rådhusets åbningstid for borgerservice skal tilpasses, så der er mere åbent når du har fri for arbejde

 Fremkommeligheden på vores veje skal forbedres

 • Der skal investeres i bedre og mere tidssvarende veje
 • Flere bynære parkeringspladser i Hillerød by
 • Bedre skiltning i vores bymidte for muligheder for parkering
 • Højere parkeringsnorm i bymidten for nybyggeri

Investeringer i idrætsfaciliteter skal følge med befolkningsudviklingen

 • I takt med at vi bliver flere borgere stiger presset også på vores idrætsanlæg. Derfor skal idrætten også prioriteres i kommunens budget

Om mig

Jeg har været medlem af Hillerød byråd siden valget i 2005 og siden 2007 har jeg været politisk leder af Venstres byrådsgruppe. Ved de sidste tre kommunalvalg har jeg været Venstres borgmesterkandidat og har derfor en dyb indsigt og erfaring med den rejse vores kommune oplever med udvikling og befolkningstilvækst. Den indsigt er vigtig for at kunne lede byrådet i en retning, hvor udvikling og vækst ikke bliver et mål i sig selv. For mig er det vigtigt at byrådet holder fast i at vi skal udvikle vores kommune på en måde så udviklingen ikke går ud over servicen for os som bor her i forvejen.

Derfor har Venstre de sidste fire år været optaget af at spørge kommunens borgere om hvad der er vigtigt for dig.

HVEM ER JEG

Jeg er 46 år og til dagligt arbejder jeg med datadrevne analyser for en international operatør af kollektiv trafik.

Jeg er født og opvokset i Alsønderup og jeg er student fra Frederiksborg Gymnasium. Efter endt uddannelse er jeg uddannet kandidat i statskundskab ved Københavns Universitet. Det meste af min kandidatuddannelse har jeg læst på University of Illinois at Chicago. Jeg har siden 2001 boet på Frederiksværksgade i Hillerød Vest.

Min fritid bruger jeg meget gerne i naturen – og på at lave god mad. Jeg kan lide at fiske og gå på jagt og jeg nyder at køre ture på min motorcykel i Nordsjællands smukke natur.

Info

Læs mere om Klaus hans hjemmeside eller på hans Facebook side.