Mathias Skarby


Jeg er 42 år, gift med Joan, og vi har sammen 2 sønner på hhv. 8 og 3 år. Vi har boet i Nr. Herlev siden 2013. Jeg arbejder med logistik i Forsvaret.

Jeg har været engageret i lokalpolitik siden vi flyttede ind. Dels i Brødeskov Lokalråd, dels i bestyrelsen for Venstre i Hillerød. Derudover er jeg medlem af skolebestyrelsen, og var i en periode en del af dagplejens forældrebestyrelse.
Mit fokus har været på at få landsbyernes særpræg med i planlægningen, og at flest muligt er med til at forme kommunen der hvor man bor.

Det hele startede med en vej gennem Nr. Herlev, en børnehave der lukkede, og en dagpleje der var alt for megen usikkerhed omkring.

Jeg vil arbejde for at der skal ligge klar og tydelig plan for kommunens udvikling, og at den plan er formet med størst mulig indflydelse fra dem der bor i, og kender lokalområderne. Det skylder vi hinanden som beboere, og vi skylder tilflyttere og virksomheder at de ved hvor de står.
Det tror jeg mit lokale engagement og min faglige baggrund kan være med til at styrke og udvikle.

Info

Læs mere om Mathias på hans Facebook profil.