Pernille Svarre


Jeg går til valg for at gennemføre følgende initiativer inden for to konkrete områder:


Livskvalitet:

  • at få opført et wellness facilitet med bl.a. varmtvandsbassiner. Især ældre/seniorer og babyer vil have godt af bevægelse, afslapning og træning i varmt vand
  • at få opført træningsfaciliteter i by og skov

 Attraktiv kommune:

  • at vores by bliver endnu bedre, smukkere og indbydende til gavn for os alle 
  • at vi skal tiltrække flere handlende, turister, studerende, nye borgere og ikke mindst
    virksomheder

Jeg vil jeg gøre ved:

  • at reducere administrations- og ledelsesomkostninger af kommunen som er over gennemsnittet i landet
  • at investere MERE i kultur og idræt. Hillerød ligger langt under gennemsnittet per indbygger i landet

Info

Læs mere om Pernille på hendes Facebook side