PETER FREDERIKSEN


Jeg er 58 år, gift og far til tre voksne sønner. Formand for Børne-, Familie- og Ungeudvalget og medlem af Økonomiudvalget. Jeg er uddannet cand. polit. og arbejder som uddannelseschef med videregående uddannelser inden for finans, administration, økonomi og it.

Jeg har været med i lokalpolitik i snart 20 år. Mine politiske interesser handler først og fremmest om børn og skole, lokalsamfundenes vilkår og kommunens økonomi og udvikling.

Visionen er et Hillerød, vi kan være bekendt, hvor borgere og brugere af skoler, dagtilbud og ældretilbud får en god og rimelig service, som matcher deres ønsker og behov, og hvor økonomien er i balance.

  • Skoler og dagtilbud
    Som far til tre børn ved jeg, hvor vigtig det er, at vores dagtilbud og lokale skoler er både faglige, rummelige og udviklende for børnene personligt – og i fællesskabet.

  • Lokalsamfundene i Hillerød Kommune
    Vi skal fastholde Hillerød Kommunes kendetegn og udvikle både det stærke centrum i Hillerød by og mangfoldigheden i de forskellige lokalsamfund.
  • En sund økonomi
    En god og stabil økonom er selve fundamentet for, at vi kan levere gode serviceydelser og udvikle vores kommune.

Info

Læs mere om Peter Frederiksen på hans Facebook side.