Poul Mose Hansen

Jeg er 68 år, gift og vi har 2 voksne børn.

Vi bor Ridehusvej 16 i Hillerød. Vi har boet i Hillerød siden 1979.

Jeg er jurist af uddannelse.

Jeg gik på pension i 2014 efter 40 år i staten som anklager, 7 år i PET, vicepolitimester hos Rigspolitiet og kontorchef siden vicedirektør i Udlændingestyrelsen.

Jeg har i en periode på 6 år været med i bestyrelsen for Marie Mørks Skole, heraf 3 år som formand.

Hvorfor stiller jeg op til det kommende kommunalvalg for Venstre:

Jeg har siden min ungdom interesseret mig meget for politik, men fandt ikke mit arbejde foreneligt med en mere aktiv politisk rolle. Det råder jeg bod på nu ved at stille op til kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune.

Det vil jeg gerne uddybe.

Først og fremmest er jeg stærkt motiveret af det projekt, som Hillerød Venstre - med Klaus Markussen som borgmesterkandidat - har sat i søen. Jeg vil gerne aktivt støtte op omkring bestræbelserne for at få en ny og mere fremsynet politisk ledelse af Hillerød Kommune.

For borgernes skyld.

På det mere personlige plan er jeg meget optaget af følgende emner:

  • Borgere på overførselsindkomster, der kan bidrage, de skal bidrage. Hjælp til selvhjælp.
  • Der er behov for en langt mere aktiv og konsekvent integrationspolitik her i kommunen.
  • Ældre skal behandles værdigt og med respekt. Selvvalg og fleksibilitet skal have en langt mere central placering.
  • Hillerød Kommune er ikke tilstrækkelig erhvervsvenlig. Det skal der laves om på.
  • Behov for en trafikpolitisk plan for Hillerød by, der i de kommende år - med supersygehus og nye store boligområder - står med store udfordringer.
  • Kritisk gennemgang af den kommunale administration. Et serviceeftersyn. Overflødigt bureaukrati skal luges ud.