Jeg vil regionen

Jeg er et ambitiøst og engageret menneske med troen på, at mennesker skal have valgmuligheder hele livet. Hvor inddragelse og dialog er vigtige hjørnesten i det politiske arbejde. Regionen har brug for et tydeligt liberalt aftryk for, at løse fremtidens udfordringer - det kræver handlekraftige politikere, der også har kendskab til de områder, der skal udvikles politik indenfor.

I Regionsrådet vil jeg derfor bringe mere end 20 års erfaring, som sygeplejerske, i spil indenfor en række områder:

 • Et samarbejdende sundhedsvæsen, hvor kommunikationen mellem kommune og region styrkes.
 • En sammenhængende indsats for mennesker med psykiatriske problemstillinger.
 • Understøttelse af Hospice, da en værdig død er en del af livet.
 • Privathospitaler som en del af den samlede kapacitet i sundhedsvæsnet.

Jeg sidder i Hillerød Byråd og den politiske dagsorden har, blandt andet, været præget af trafikale forhold, såsom kollektiv trafik i yderområderne, hvor der skal kæmpes for bevarelsen af de regionale busser. Derudover spiller bevarelsen af naturen omkring grusgravene en vigtig rolle i Nordsjælland.

Som chefkonsulent på Københavns Professionshøjskole har jeg indgående kendskab til den vigtige uddannelsespolitiske dagsorden, hvor jeg i en årrække har arbejdet med offentlig innovation og kompetenceudvikling.

Jeg har været tovholder for- og deltaget i politikudviklingsmøder for Venstre i Regionen. Jeg har derfor været en del af det politiske maskinrum, der giver mig den indsigt, der er brug for, hvis Venstre skal vinde terræn i Regionsrådet.

Min fritid bruges sammen med min mand og vores fire børn i det naturskønne Alsønderup i Hillerød.

Min baggrund

 • Medlem af Hillerød Byråd for Venstre 2017-2021
 • Næstformand Omsorg og Livskraftsudvalget
 • Medlem Børn, Familie og Ungeudvalget
 • Medlem Borgerinvolveringsudvalget
 • Medlem af Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland
 • Medlem af Hillerød Ungdomsskoles Bestyrelse

Uddannelse

 • Lektor ved Københavns Professionshøjskole
 • Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling
 • Diplomuddannelse i Ledelse og organisationsudvikling
 • Diplomuddannelse i Psykodynamisk Miljøterapi
 • Sygeplejerske
 • Højere Handelseksamen - HHX

 Beskæftigelse:

 • Chefkonsulent for virksomhedssamarbejde (Praksis- og Innovationshuset)
 • Innovationskonsulent (KP)
 • Klinisk koordinator (KP)
 • Adjunkt (KP)
 • Klinisk underviser (Region Hovedstadens Psykiatri)
 • Psykiatrisk sygeplejerske (Region Hovedstadens Psykiatri)
 • Sygeplejerske (Region Hovedstaden – akutområdet)