René Hamberg


Jeg er folkepensionist og har i de seneste år fundet stor tilfredsstillelse i at arbejde som frivillig. Som mangeårigt medlem af Ældre Sagen har jeg arbejdet med forskellige områder. I de sidste år har jeg siddet i Ældre Sagens bestyrelse og som formand for Ældrepolitisk Udvalg og koncentreret mig om arbejdet med de ældres forhold.

Mine fire mærkesager er :

  • Ventelisterne til plejehjem. Dette års budgetforlig i Hillerød betyder at vi over 10 år kommer til at mangle 111 plejeboliger.
  • Hjemmeplejen. Vi må bryde vanetænkningen og forsøge nye organisationsformer.
  • Sundhedscentret.  Syge bliver udskrevet hurtigt. Sundhedscentret rummer 30 pladser. Det er for få !
  • Seniorbofællesskaber. Kommunen bør gå ind i arbejdet med at etablere seniorbofællesskaber.

Info

Læs mere om hvad René mener på hans Facebook side.