Søren P. Østergaard

Jeg stiller op som byrådskandidat, fordi jeg støtter Klaus Markussen som Hillerøds nye borgmester, og fordi jeg ønsker større fokus på nærdemokrati og lokal indflydelse i Hillerød Kommune.

Jeg er 50 år, far til 3 drenge på 24, 10 og 6 år, og gift med Katrine, som er socialrådgiver i Fredensborg Kommune. Jeg er vokset op i Nødebo og boede der indtil 1987. Herefter var jeg bosiddende andre steder i kraft af mit job som soldat, men flyttede tilbage til byen i 2006.

Jeg er engageret i lokalsamfundet i Nødebo, som formand for Lokalrådet, Næstformand på Nødebo Kro og medlem af Forældrerådet på Nødebo Skole. Herunder har jeg blandt andet været med til at redde Nødebo Skole fra lukning i 2015, udvide skolen til 5. klasse i 2016, konvertere sommerhusområdet til byzone (og dermed gøre Nødebo 17 % større), samt sætte fokus på den utilfredsstillende trafiksituation i Nødebo.  Jeg er også Næstformand for Venstre i Hillerød og besidder en række andre tillidsposter i jobmæssig regi.

Til daglig er jeg major ved Den Kongelige Livgarde og Chef for Livgardens Vagtkompagni i København. Jeg er også veteran, efter at have været udsendt fem gange til krise- og krigsområder, sidst til Afghanistan i 2011 – 12.

I byrådet vil jeg arbejde for:

 

ØGET INDFLYDELSE FOR DIG SOM BORGER

 • Borgerne skal sættes i centrum !
 • Som borger, der har været i kontakt med kommunens administration, skal du gives mulighed for at give en tilbagemelding på din oplevelse af behandlingen af netop din henvendelse.
 • At du inddrages i beslutninger der omhandler det område hvor du bor.
 • En bedre ledelse og administration af forvaltningen i Hillerød Kommune.

ET STYRKET LOKALSAMFUND

 • Lokalsamfund i kommunen prioriteres. Foreningslivet, i særdeleshed idrætten, skal gives gode betingelser lokalt. I Nødebo skal vi have en idrætshal.
 • Skolerne opretholder et trygt og godt læringsmiljø for vore børn, samt at efterslæbet på vedligeholdelse af vore skoler indhentes. Undervisning af børn, der hvor de bor, skal prioriteres. Landsbyskolerne skal bevares og styrkes.
 • Der skal være en vision og en helhedsplan for Hillerød og for hvert af de omliggende lokalsamfund.

 TRAFIK

 • Trafiksituationen i Hillerød Kommune, herunder i særdeleshed i de mest belastede områder, skal bedres. I første omgang skal skolevejene i Hillerød være sikre at færdes på for vore børn. I Nødebo skal hastigheden indenfor bygrænsen maksimalt være 40 km./t.  
 • Kommunens trafiksikkerhedsplan 2016 – 2026 skal skrottes og en ny udarbejdes, herunder skal de enkelte lokalråd medinddrages.
 • Busforbindelser til og fra lokalområder skal være bedre.
 • Det skal være gratis at parkere i Hillerød bymidte.

 ÆLDRE BORGERE

 • Støtte til borgere der har tjent samfundet i mange år skal bedres. Det skal ikke være en ny hjemmehjælper der kommer i private hjem hver gang hjælp ydes.
 • Madordningen i Kommunen skal bedres. Den enkelt skal selv kunne vælge mellem flere udbydere i højere grad end i dag. Det skal være muligt at melde tilbage på kvalitet og udbud, på en måde der tager udgangspunkt i den enkelte ældre borgers evner og muligheder.