Sven Lynge

Jeg har været engageret I lokalpolitik de sidste 15 år, er til daglig Taxavognmand og bosiddende i St. Lyngby, Skævinge.

Mine politiske mærkesager er:

 

  • Fremme af erhvervslivet i Hillerød Kommune. En sænkning af dækningsbidraget, så snart kommunens økonomi levner plads hertil: Det vil betyde større muligheder for små-og mellemstore virksomheder til at etablere sig i Hillerød, med flere lokale arbejdspladser til følge.
  • Fokus på lokalsamfundene omkring Hillerød. Hillerød er ikke kun bymidte. De mange skønne små lokalsamfund omkring Hillerød skal ikke glemmes. Nærhed til skole og institutioner er meget vigtigt i denne sammenhæng, ligesom offentlig transport fra disse samfund har høj prioritet hos mig.
  • Mere valgfrihed for ældre, både hvad angår mad og pleje.
  • Bedre trafikal infrastruktur i Hillerød og langt flere P-Pladser, som lader meget tilbage at ønske.
  • Hurtigere kommunal sagsbehandlingstid og let og ubesværet adgang til kommunale medarbejdere for den enkelte borger.
  • Skatten skal holdes i ro, men mere ud af skattekronerne ved effektiviseringer.