Venstres kandidater til Kommunalvalget

Klaus Markussen

Jeg vil påtage mig ansvaret som borgmester at levere ordentlig service til dig og kommunens andre borgere og virksomheder. Og Venstre vil sikre, at vi kan udvikle vores kommune på en måde så det ikke går ud over servicen for os som bor her i forvejen.

Venstres politik er fremadrettet, realistisk og positiv. Den betyder moderne lokale skoler og kvalitet i vores børns pasningstilbud. Vi vil en forbedret ældreservice, hvor kerneværdierne er mere omsorg og mere frit valg og medbestemmelse. Og så betyder Venstres politik, at det skal blive bedre og lettere at drive virksomhed her i vores kommune.

Kommunalpolitik handler også om at skaffe flertal for sine visioner. Hvis du klikker på "læs mere" herunder, kan du se et udpluk af de områder som Venstre vil prioritere hvis du viser os tillid og stemmer på en af Venstres dygtige kandidater 16. november.

DAN RIISE

DE NÆSTE 4 ÅR VIL JEG ARBEJDE FOR:

 • Bedre forhold for bilisterne, både hvad angår trængsel og parkering
 • Fortsat udbygning af vores cykelstinet
 • At hæve kvaliteten og standarden på nye byggerier i kommunen

DE SIDSTE ÅR HAR JEG BL.A. ARBEJDET MED

En arkitektur politik i Hillerød, planarbejdet med den nye bydel og station Farverholm, samt det nye stadionkvarter. Planlægning af separat kloakering af Hillerød midtby og ny belægning på Slotsgade. I Skævinge har det været SKIF projektet og at kunstgræsbanen blev gennemført. Desuden har jeg afholdt et hav af borgermøder om nye lokalplaner mv.

PETER FREDERIKSEN

Min visionen er et Hillerød, som vi kan være bekendt, hvor borgere og brugere af skoler, dagtilbud og ældretilbud får en god og rimelig service, som matcher deres ønsker og behov, og hvor økonomien er i balance.

 • Skoler og dagtilbud

  Som far til tre børn ved jeg, hvor vigtig det er, at vores dagtilbud og lokale skoler er både faglige, rummelige og udviklende for børnene personligt – og i fællesskabet.
 • Lokalsamfundene i Hillerød Kommune
  Vi skal fastholde Hillerød Kommunes kendetegn og udvikle både det stærke centrum i Hillerød by og mangfoldigheden i de forskellige lokalsamfund.
 • En sund økonomi
  En god og stabil økonom er selve fundamentet for, at vi kan levere gode serviceydelser og udvikle vores kommune.


Annette Rieva

Min ambition, er at gøre politik både visionært og konkret.

Vi skal turde stille spørgsmålstegn ved det eksisterende og understøtte udvikling, der hvor det skaber værdi – økonomisk OG menneskeligt.

Jeg har kompetencer indenfor innovation, og som sygeplejerske ligger udviklingen af det nære sundhedsvæsen mit hjerte nært.

Jeg brænder ligeledes for, at understøtte den digitale udvikling, der hvor det giver mening.

Som mor til fire skolebørn, ser jeg et behov for, at kvalificere folkeskolen og har derfor et stærk fokus på trivsel og faglig udvikling for børn og personale.

Øzgen Yücel

Jeg hedder Øzgen Yucel, er 43 år og bor på Smedievej i Hillerød Øst. Jeg er gift og har 4 børn, er uddannet maskinarbejder og til daglig er jeg selvstændig. Jeg er medlem af byrådet i dag og har været det i flere perioder.


I denne periode har jeg især arbejdet med borgerinvolvering og har brugt fire år på, hvordan vi skal blive bedre til at involvere vores borgere. Vi har fået sat nogle vigtige flag i jorden med borgerinvolvering. Nu skal vi videre.

For mig er det vigtigt, at byrådet involverer borgerne, inden vi træffer beslutninger. Jeg går ind for åbenhed og for at borgerne skal høres. Især når vi arbejder med svære beslutninger.

Hanne Kirkegaard

Jeg er i dag formand for Idræt- og Sundhedsudvalget, bestyrelsesmedlem i Frederiksborg Centeret og Hillerød Elite. Efter snart 20 år i byrådet, først i Skævinge og nu i Hillerød, vil jeg gerne fortsat være med til at gøre en forskel, jeg er slet ikke færdig med det jeg har sat i gang.

Mine primære fokusområder er naturligt nok idræt og sundhed, foreningsliv og frivillighed, uddannelsesområdet og vores natur

Jeg arbejder fortsat for, at vi har ligevægt mellem land og by - vores lokalområder SKAL også udvikles, men vi skal også skabe et levende bymidtemiljø, der tiltrækker spændende butikker og med miljøer der bliver brugt og appellerer til alle.

Et stærkt foreningsliv er en vigtig grundsten i vores kommune og jeg ønsker de bedst mulige forhold for vores frivillige - vores aktive foreninger er med til at øge folkesundheden og integrationen og mindske ensomheden både blandt unge og ældre. Derfor vil jeg fortsat arbejde ihærdigt for projektet ”Bevæg dig for livet”. 

LÆS MERE

Thomas Elong

Jeg stiller op til min tredje periode for at arbejde videre med min ambition om et bedre og stærkere Hillerød, hvor respekten for medborgeren er kommunens vigtigste prioritet, uanset om medborgeren skal i vuggestue, i børnehave, i skole, på videregående uddannelse, finde bopæl eller arbejde eller når medborgeren træder ind i tiden som seniorer. 

Jeg har i de sidste fire år været formand for erhverv, beskæftigelse og turisme og har her opnået 

 • En større erhvervsvenlighed med fokus på fælles styrker og fokus på klimaet
 • En rekordlav ledighed både før og efter covid-19 med fokus på at alle skal i arbejde
 • En langt større turismefokus på Hillerød via samarbejde lokalt og i regionen 

Hvis jeg får æren af at blive genvalgt vil jeg fortsætte med at arbejde endnu mere, for hele Hillerød.

Ole Roed

Jeg vil sætte Skævinge på landkortet i Hillerød Kommune. Vil du også?
På flere områder er det gået den forkerte vej, så derfor stiller jeg nu igen op til byrådet. Mener du også, at:

 • Vores veje er alt for hullede og trænger til opretning/ny asfalt, eksempelvis Meløsevej og Borupvej? 
 • Vi skal have flere og bedre offentlige transportforbindelser – også mellem vores byer? 
 • Vejdirektoratet skal etablere bedre udkørsel fra Ll. Lyngby Skole? –Det skal være muligt at handle lokalt? 
 • Vi skal være Nordsjællands mest erhvervs-venlige kommune? 
 • Åbningstiderne på rådhuset og i institutioner skal tilpasses de erhvervsaktives hverdag? 
 • Bauneparken er blevet for meget et plejehjem og ikke et sundhedscenter, som det tidligere var kendt for? 
 • Vores mange frivillige i foreningerne skal have endnu større anerkendelse for det kæmpestore arbejde, som de udøver?

Louise diamant

Jeg er kandidat til byrådet fordi jeg ønsker at gøre Hillerød kommune til Nordsjællands kulturelle hovedstad. Jeg er digter og forfatter og har de sidste tre år optrådt til mange forskellige events og kulturelle arrangementer i Danmark - også i min hjemby Hillerød:

Jeg vil arbejde for:

 • At gøre det nemmere for de mindre eventarrangører- og aktører at afholde kulturelle events i Hillerød samt hjælpe dem med at tiltrække publikum.
 •  At skabe en professionel Kulturportal til gavn for eventarrangører, borgere i kommunen og turister.
 • At gøre Hillerød til en stærk kulturprofil bl.a. ved at tiltrække, støtte og bakke op om kulturelt iværksætteri og erhverv i kommunen.
 •  At give mulighed for at samle de mange nye samt nuværende borgere i kommunen til kulturelle events for at skabe nye fælleskaber og bygge kulturelle broer.
 •  At skabe økonomiske vækst ved at støtte kulturen. For kultur skaber OGSÅ økonomisk vækst.

DRAGAN POPOVIC

Jeg er politisk iværksætter og sidder i Hillerød byråd med ansvar for den grønne omstilling, kulturlivet i Hillerød samt arbejder aktivt for at idræt og sundhed bliver opprioritereret i Kommunen.

Jeg vil de næste 4 år arbejde med de følgende politiske områder:

 • Bedre vilkår for idrætten samt bedre idrætsfaciliteter.
 • Bedre vilkår for iværksættere der ønsker en ny start med postnummeret 3400 som hjemadresse.
 • Bedre vilkår for erhvervslivet.
 • Mere handling end blot snak, når det handler om den grønne omstilling.
 • Familiepolitikken skal styrkes og bygges op omkring et stærkt fundament.
 • Hillerød kommune skal i fremtiden kun fokusere på kernevelfærdsområderne for den enkelte medborgere og derved udlicitere flere opgaver til private virksomheder.

Pernille Svarre

Jeg går til valg for at gennemføre følgende initiativer inden for to konkrete områder:

Livskvalitet:

 • at få opført et wellness facilitet med bl.a. varmtvandsbassiner. Især ældre/seniorer og babyer vil have godt af bevægelse, afslapning og træning i varmt vand
 • at få opført træningsfaciliteter i by og skov

 Attraktiv kommune:

 • at vores by bliver endnu bedre, smukkere og indbydende til gavn for os alle 
 • at vi skal tiltrække flere handlende, turister, studerende, nye borgere og ikke mindst virksomheder

Frederik Bang

TID TIL FORNYELSE - NYE KRÆFTER I BYRÅDET

Mit navn er Frederik Bang, jeg er 29 år jeg er Venstres unge kandidat og ham der råber for tid til fornyelse. I mit daglige job er jeg Belysningskonsulent og danseinstruktør jeg bor i Ullerød.

Jeg er og jeg vil:

 • Den unge frihedsstemme i kommunen
 • Kandidat for frihed og udvikling af byen
 • Flere ungdomsboliger i Hillerød
 • Udvikling af byen
 • En kommune der går i front for det grønne klima


Peter Lennø


mathias skarbY

Nørre Herlev i Hillerød byråd!

Jeg har været engageret i lokalpolitik siden vi flyttede til Nørre Herlev. Dels i Brødeskov Lokalråd, dels i bestyrelsen for Venstre i Hillerød. Derudover er jeg medlem af skolebestyrelsen, og var i en periode en del af dagplejens forældrebestyrelse.

Mit fokus har været på at få landsbyernes særpræg med i planlægningen, og at flest muligt er med til at forme kommunen der hvor man bor.

Jeg vil arbejde for at der skal ligge klar og tydelig plan for kommunens udvikling, og at den plan er formet med størst mulig indflydelse fra dem der bor i, og kender lokalområderne. Det skylder vi hinanden som beboere, og vi skylder tilflyttere og virksomheder at de ved hvor de står.

Camilla KerLauge

Jeg er født og opvokset i Hillerød, mor til to teenagedrenge og gift med en lokal håndværker. 

Mine mærkesager er:

 • Økonomisk planlægning med stop for skattestigning og klare mål for vejen til skattelettelser.
 • Byplanlægning med en infrastruktur der sikrer at man som borger i Hillerød kan komme sikkert og hurtigt frem uanset hvilket transportmiddel man foretrækker, og at det er muligt at parkere bilen både ved boligen og i centrum.
 • Balanceret vækst og fornyelse af byen hvor der både er plads til forandring og udvidelse med nye boliger, men også til at tage hensyn til alle dem der har boet her eller drevet virksomhed i byen i længere tid. Gerne med masser af grønne områder og fokus på andre områder end det statsionsnære. 
 • Ordentlig administration, bedre service og mere frit valg til en lavere pris hvor pengene bruges på velfærd tæt på borgeren og ikke på tung of dyr centraladministration. Det gælder både på ældre- og børnområdet. 
 • Reelle planer på klimaområdet. Kommunen må gå forrest med realiserbare planer for tiltag og ærlige udmeldinger om begrundelsen, hvis der ikke i alle beslutning vælges den mest fremtidssikrede klimavenlige løsning.

Ole Stark

Jeg stiller op til byrådsvalget fordi jeg mener, at mit lokalområde skal repræsenteres i byrådet.

Jeg vil arbejde for:

 • Gode miljø forhold.
 • At nye parkeringspladser lægges under jord niveau
 • At der ved nybyggeri anlægges flere parkeringspladser pr. ejendom end nu.
 • Godt arbejdsmiljø på vores plejecentre så medarbejdere fastholdes.

Thomas Petersen

Hvis jeg kommer I byrådet, vil jeg arbejde for:

 • Bedre hjemmehjælp - Hurtigere visitation
 • Varmvandsbassin
 • Lokale bestyrelser på plejehjemmene.
 • Friplejehjem.
 • Mere hjælp og støtte til udsatte borgere.
 • Flere billige/almennyttige boliger.

Se min hjemmeside: www.kandidatenthomas.dk


René Hamberg

Jeg er folkepensionist og har i de seneste år fundet stor tilfredsstillelse i at arbejde som frivillig. Som mangeårigt medlem af Ældre Sagen har jeg arbejdet med forskellige områder. I de sidste år har jeg siddet i Ældre Sagens bestyrelse og som formand for Ældrepolitisk Udvalg og koncentreret mig om arbejdet med de ældres forhold.

Mine fire mærkesager er :

 • Ventelisterne til plejehjem. Dette års budgetforlig i Hillerød betyder at vi over 10 år kommer til at mangle 111 plejeboliger.
 • Hjemmeplejen. Vi må bryde vanetænkningen og forsøge nye organisationsformer.
 • Sundhedscentret.  Syge bliver udskrevet hurtigt. Sundhedscentret rummer 30 pladser. Det er for få !
 • Seniorbofællesskaber. Kommunen bør gå ind i arbejdet med at etablere seniorbofællesskaber.

Jens Estrup

Jeg vil være Ullerødbyens stemme.

Mine mærkesager er: 

 • Udvikling og vedligeholdelse af infrastrukturen, til glæde for tilflyttere og os der har boet i Hillerød i mange år. 
 • Sikring af støjhåndtering fra den nye motorvej. 
 • Bedre forhold til og sikring af de bløde trafikanter.

Motorvejen kommer og bliver nabo til Ullerødbyen. Jeg vil arbejde for maksimal støjdæmpning hvor motorvejen passerer boligområder. Vi har støjvolde i dag, der bl.a. er dimensioneret til lavere hastighed end 110 km/h.

Du kender mig måske allerede fra lokalområdet i Ullerød, da jeg er repræsenteret i lokalrådet Ullerødgruppen, Ullerød Vandværk A.m.b.A. og Ullerødbyen Grundejerforening.

René Christensen

Jeg går som kv21 kandidat til valg på følgende mærkesager:

Vi skal støtte og gøre det attraktivt for  vores erhvervs liv her i kommunen.

Det er nemlig  ekstremt vigtigt at fabrikker og forretninger ønsker at forblive i eller etablere sig i vores kommune.

Det er vigtigt, idet det skaber mange arbejdspladser for vores borgere, både de unge som ældre.

Samtidig giver mere vækst også mere støtte både til de unge og ældre, ikke kun arbejdsmæssigt ,men også på velfærden og kulturelt .

Derfor er det også vigtigt at vores kommuneskat bliver holdt i ro.

Lorna Birgitte Rudd

Jeg vil være Nødebos stemme i Hillerød byråd!
Derfor ønsker jeg et større fokus på Nødebo og en helhedsplan for Nødebo.
Vi skal have lokal indflydelse i Hillerød kommune.

Nødebo har brug for at være repræsenteret i Hillerød Byråd, og jeg vil kæmpe for:

 • Idræt/fritids aktiviteter
 • Skolen
 • Ældre og unge
 • Erhvervslivet

Som tidligere erhvervsdrivende i Hillerød kommune mener jeg, at der skal arbejdes med at forbedre tiderne for sagsbehandling og gøre Hillerød Kommune mere erhvervs venlig.Sven lynge

Jeg har været engageret I lokalpolitik de sidste 15 år, er til daglig Taxavognmand og bosiddende i St. Lyngby, Skævinge.

Mine politiske mærkesager er:

 • Fremme af erhvervslivet i Hillerød Kommune. En sænkning af dækningsbidraget, så snart kommunens økonomi levner plads hertil: Det vil betyde større muligheder for små-og mellemstore virksomheder til at etablere sig i Hillerød, med flere lokale arbejdspladser til følge.
 • Fokus på lokalsamfundene omkring Hillerød. Hillerød er ikke kun bymidte. De mange skønne små lokalsamfund omkring Hillerød skal ikke glemmes. Nærhed til skole og institutioner er meget vigtigt i denne sammenhæng, ligesom offentlig transport fra disse samfund har høj prioritet hos mig.
 • Mere valgfrihed for ældre, både hvad angår mad og pleje.
 • Bedre trafikal infrastruktur i Hillerød og langt flere P-Pladser, som lader meget tilbage at ønske.
 • Hurtigere kommunal sagsbehandlingstid og let og ubesværet adgang til kommunale medarbejdere for den enkelte borger.
 • Skatten skal holdes i ro, men mere ud af skattekronerne ved effektiviseringer.
Torben Rønne Petersen