Herunder kan du finde en præsentation af Venstres kandidater til valget og information, så du kan komme i kontakt med dem.

Klaus Markussen

Borgmesterkandidat

klausmarkussen.dk/

Mærkesager

Jeg er kandidat til byrådet fordi jeg ønsker at gøre Hillerød kommune til det bedste sted at bo, være og arbejde. Jeg arbejder for at:

 • Vi får mere valgfrihed i alle dele af vores liv. 
 • Vi i Hillerød kommune passer på vores penge og altid sikrer os, at vi bruger pengene rigtigt.
 • Skatten holdes i ro - og gerne falder når det er muligt.


Peter Frederiksen

Byrådsmedlem

Peter Frederiksen

Peter Frederiksen

Jeg er 58 år, gift og far til tre voksne sønner. Formand for Børne-, Familie- og Ungeudvalget og medlem af Økonomiudvalget. Jeg er uddannet cand. polit. og arbejder som uddannelseschef med videregående uddannelser inden for finans, administration, økonomi og it.

Jeg har været med i lokalpolitik i snart 20 år. Mine politiske interesser handler først og fremmest om børn og skole, lokalsamfundenes vilkår og kommunens økonomi og udvikling.

Visionen er et Hillerød, vi kan være bekendt, hvor borgere og brugere af skoler, dagtilbud og ældretilbud får en god og rimelig service, som matcher deres ønsker og behov, og hvor økonomien er i balance.

 • Skoler og dagtilbud

  Som far til tre børn ved jeg, hvor vigtig det er, at vores dagtilbud og lokale skoler er både faglige, rummelige og udviklende for børnene personligt – og i fællesskabet.
 • Lokalsamfundene i Hillerød Kommune
  Vi skal fastholde Hillerød Kommunes kendetegn og udvikle både det stærke centrum i Hillerød by og mangfoldigheden i de forskellige lokalsamfund.
 • En sund økonomi
  En god og stabil økonom er selve fundamentet for, at vi kan levere gode serviceydelser og udvikle vores kommune.

DRAGAN POPOVIC

Byrådsmedlem og politisk iværksætter

Dragan Popovic

Dragan Popovic

Byrådsmedlem og politisk iværksætter

Jeg er politisk iværksætter og sidder i Hillerød byråd med ansvar for den grønne omstilling, kulturlivet i Hillerød samt arbejder aktivt for at idræt og sundhed bliver opprioritereret i Kommunen.

Grundstenen for mit ihærdige arbejdsniveau som politiker er min familie. Jeg er gift med Sanja og har 2 børn som skaber mit fundament og min styrke, til at stå op hver morgen, og går på arbejde for at skabe en forskel for mine medborgere i Hillerød kommune.

Jeg bor med familien i Down Town/hjertet af Hillerød og med gåafstand til byens vigtigste kulturattraktion, Frederiksborg Slot. Vi skal passe bedre på vores bymidte og jeg vil i fremtiden arbejde for, at midt byen ikke bliver mere by fortættet og at vi undgå mere biltrafik.

Byen har nået sit bristepunkt og vi er nødsaget til at indtænke den grønne omstilling og mere natur i byen. Vi skal finde en sund balance mellem klimatiltag og kernevelfærd og ikke blot blive ved snakken. Vi skal steppe op med ambitionerne og tage klimadagsorden seriøst.

Jeg har besluttet mig at arbejde intensivt de næste 4 år med følgende politiske områder:

 • Bedre vilkår for idrætten samt bedre idrætsfaciliteter.
 • Bedre vilkår for iværksættere der ønsker en ny start med postnummeret 3400 som hjemadresse.
 • Bedre vilkår for erhvervslivet.
 • Mere handling end blot snak, når det handler om den grønne omstilling.
 • Familiepolitikken skal styrkes og bygges op omkring et stærkt fundament.
 • Hillerød kommune skal i fremtiden kun fokusere på kernevelfærdsområderne for den enkelte medborgere og derved udlicitere flere opgaver til private virksomheder