Hillerød forsyning

Debatten om Hillerød forsyning raser på de sociale medier. I debatten er der rejst en række spørgsmål. Som formand for Forsyningens bestyrelse, har Venstres Klaus Markussen besvaret mange af disse spørgsmål. Her på siden vil vi samle de væsentlige spørgsmål og de svar, der er givet på dem, og hvor det er relevant også Venstre holdning.
 Og så vil vi opfordre alle til at sondre imellem FAKTA og SYNSPUNKTER og hvornår man taler om hvad. Så får vi nemlig den bedste debat.

Klaus Markussen
Formand for bestyrelsen for Hillerød forsyning og medlem af byrådet


Takststigninger

Baggrund: Der er på de sociale medier blevet diskuteret om de takststigninger, der er annonceret på bl.a. affaldsområdet skyldes stigende lønudgifter.

Hillerød er på vej til at blive en mere grøn kommune. Bl.a. ved at vi genbruger en stadig større del af vores affald. Det er i øvrigt lovbestemt og vi skal nå et niveau på 50% genanvendelse.

  • Det betyder, at vi i Hillerød er begyndt at indsamle plast og metal for at øge denne andel.
  • Ligeledes har vi startet en frivillig ordning med at indsamle pap fra husstande. Dette for at øge genbruget af affald.
  • Ordningen til indsamling af haveaffald er i forbindelse med det seneste affaldsregulativ blevet dyrere, og det er politiske blevet besluttet, at denne ordning skal fastholdes.

Det er det, der gør at taksterne stiger med mere end bare almindelige prisstigninger.

Sammenligner man hvad det kostede en familie, der bruger alle dele af forsyningen i 2014 med hvad det koster i dag, så koster det det samme. Det dækker dog over, at noget er blevet billigere og noget dyrere.

Det er sket, samtidig med at der perioden er etableret en ny genbrugsstation. Der er også etableret et nyt renseanlæg, der renser væsentligt bedre end det gamle renseanlæg, til gavn for miljøet.

Den fossilfrie varmeproduktion er i perioden øget fra ca. 20% til ca. 70% - til gavn for miljøet.  Og vi har indført stærkt forbedret affaldssortering, hvor husholdningers madaffald, plast, metal, papir og pap genbruges.

Vi er altså blevet mere grønne i perioden, hvilket er Venstres og byrådets erklærede mål. Det er også Venstres mål, at taksterne altid er så lave som det er muligt.

Disse tiltag er gennemført uden prisstigninger men ved en mere effektiv drift som følge af de investeringer, der er foretaget i Hillerød forsyning.


Åbenhed

Baggrund: Der er på de sociale medier rettet kritik imod Hillerød forsyning fordi ikke alle informationer kan findes direkte på Hillerød Forsynings hjemmeside.

På Hillerød Forsynings hjemmeside kan man finde regnskaber for Forsyningen. Af regnskaberne fremgår samlet honorar/aflønning til administrerende direktør og bestyrelse. Helt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet godkendes hvert år på selskabernes ordinære generalforsamlinger. Til generalforsamlingen inviteres alle byrådsmedlemmer.

I den tid, den nuværende bestyrelse har siddet, har bestyrelsen taget en række initiativer til at skabe mere åbenhed. Bl.a. er forsyningen nu aktiv med aktuel information vedrørende selskabets virke på de sociale medier, samt aktiv i lokalpressen. Alle medlemmer af byrådet har endvidere adgang til hvad der behandles og besluttes i forsyningsselskabets bestyrelse på den åbne dagsorden.

Fra midten af 2019 er alle beslutningsreferater blevet gjort tilgængelige på forsyningens hjemmeside så også borgere kan holde sig orienteret med beslutninger i selskabets bestyrelse.


Aflønningen af direktøren for forsyningsselskabet

Baggrund: Det er i opslag på de sociale medier anført, at direktøren for Hillerød forsyning aflønnes væsentligt over i forhold til hvordan andre i lignende stillinger aflønnes.

Lønnen til den administrerende direktør for Hillerød Forsyning er fastsat af den tidligere bestyrelse i 2017 på ansættelsestidspunktet. Den nuværende bestyrelse har ikke fundet anledning til at ændre i direktørens vilkår.

Aflønningen af direktøren ligger på et niveau, der matcher sammensætningen at de opgaver, der varetages af forsyningsselskabet. Hillerød Forsyning varetager vandforsyning, affaldsbehandling, spildevandsbehandling, varmeforsyning og varme- og elproduktion og driver herudover genbrugsstationen.

Derfor skal direktørens aflønning sammenlignes med selskaber, der varetager samme opgaver. I de sammenligninger, der er anført i opslag på de sociale medier, varetager forsyningsselskabet ikke det antal opgaver som Hillerød forsyning gør.


Honorar til bestyrelsen

Baggrund: Der er i opslag på de sociale medier anført, at formanden for Hillerød Forsynings bestyrelse aflønnes meget højt.

Honoraret for bestyrelsen i Hillerød Forsyning er fastsat af Hillerød Byråd i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i 2017. Det gælder også honoraret for bestyrelsesformanden, der aflønnes som en udvalgsformand i Hillerød Kommune.

Honoraret er ikke  sammenlignet med andre forsyningsselskaber, men honoreringen står mål med den arbejdsindsats, der ydes og det ansvar, der følger med posten.


hvorfor har forsyningen udsendt breve til unge under 18 år?

Baggrund: Hillerød Forsyning har udsendt varsel om stigende priser på affald til en række borgere under 18 år.

Hillerød Forsyning har redegjort for dette. Det var en menneskelig fejl. For at få alle fakta på plads henviser vi  til Hillerød Forsynings hjemmeside som du kan gå til på dette link.

fejl i udsendelse af varsling omkring takster 2020Ses vi ?


Midtvejsstatus 

HVORDAN GÅR DET MED VENSTRES VALGLØFTER?

Tak til jer, der var med til at gøre status på Venstres valgløfter. Det går godt - og vi har fokus på dem vi mangler. 


Ros til jer i Venstres byrådsgruppe for det gode arbejde

Venstre i HillerødVenstres valgløfter - følg med her på siden og se dem blive opfyldt