Ældrepolitik

Nærhed, Omsorg og Medbestemmelse

  • Du skal kunne regne med din kommune. Det skal være let at få overblik over ventetider og sagsbehandlingstider
  • Politisk vedtagne kvalitetsstandarder skal følges op med undersøgelser af hvad ældre medborgere synes om kommunens service
  • Det næste plejehjem skal være et privat plejehjem, så der bliver mere valgfrihed
  • Vi vil indføre en Hillerød-model for selvstyrende teams i hjemmeplejen, så der kommer endnu mere fokus på nærhed og omsorg
  • Venstre vil prioritere flere seniorbofællesskaber ifm. Byudvikling
  • Venstre vil indføre en ældrevejleder inspireret af arbejdet med kommunens borgerrådgiver
  • Mere indflydelse for beboere og pårørende på driften af kommunens plejehjem

Hillerød Kommune vokser – og står det til Venstre skal det ske på en måde så det ikke går ud over servicen for os som bor her i forvejen.

Seniorer, der har forladt arbejdsmarkedet til fordel for pensionstilværelsen, har ofte både tid og lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde. Venstre vil fremme, at pensionister får bedre muligheder for, at tage del i det frivillige arbejde i lokalsamfundet. Vi vil derfor arbejde videre med begrebet Seniorborgere, for at understrege den store ressource og kapacitet som mange seniorer udgør. Kommunen skal blive bedre til at bringe vores ressourcestærke seniorer i spil – eksempelvis ifm. det frivillige foreningsliv.

I Venstre tror vi på den enkeltes ret til at være herre over eget liv. Det gælder også for vores ældre medborgere, der har brug for hjælp i hverdagen. Vi skal styrke den enkeltes ret til flere valgmuligheder på en række områder. Venstre vil sikre, at der bliver flere både kommunale og private leverandører af hjemmehjælp, så der er noget at vælge mellem. Venstre går ind for frit valg af plejeboliger på tværs af kommunegrænser og frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Det frie valg skal styrkes i den kommunale madordning og der skal være mere valgfrihed i forbindelse med at vælge fra hvilken leverandør man ønsker af sin mad.  

Det næste plejehjem i vores kommune skal være et privat plejehjem – også kaldet et friplejehjem. For det understøtter meget af det vi gerne vil fremme i vores ældrepleje: Omsorg, valgfrihed og medbestemmelse. Og der er et stort behov for ekstra plejehjemspladser. Venstre vil prioritere at der bliver både planlagt og bygget flere plejehjemspladser, så vi kan overholde Servicelovens ventetider.

Venstres vision rummer en hjemmepleje med mere nærvær, mere omsorg og mere genkendelighed. Og med mere medbestemmelse for vores medarbejdere. Derfor vil vi udvikle en Hillerød-model for selvstyrende teams i hjemmeplejen. Det skal kombineres med, at vi vil skabe en stærkere sammenhæng mellem politiske vedtagne kvalitetsstandarder og den oplevede service blandt ældre.

Vi skal gøre ventetider og sagsbehandlingstider mere gennemsigtige. Vi mener ikke at tilsyn kan stå alene. Vi vil gennem inddragelse, fokus på oplevet tilfredshed, samt utrættelig fokus på at sikre, at den service vores ældre medborgere modtager også matcher det som byrådet har besluttet.

Der skal fokuseres på træning og forebyggelse. Dette for at sikre et værdigt seniorliv, så man som ældre er selvhjulpen så længe som muligt. I Venstre respekterer vi, at mange ønsker at kunne blive i sit lokalområde og egen bolig så længe man ønsker. Derfor vil vi prioritere flere forebyggende besøg og ikke mindst en tryg og god tilbagevenden efter hospitalsophold.

Vi oplever, at borgere bliver udskrevet hurtigere fra hospitalsophold, men kan ikke bo i eget hjem på grund af udfordringer med genoptræning eller at boligen ikke er egnet. Vores sundhedscenter skal udbygges med flere pladser, så kommunen kan tilbyde ordentlige og trygge rammer inden man kan komme hjem i egen bolig.

Interessen for seniorbofællesskaber er stor og Venstre vil prioritere at en større del af den kommende boligmasse kommer til at indeholde seniorbofællesskaber.

Venstre ønsker at styrke indflydelsen for beboere og pårørende på vores plejecentre. Derfor vil vi oprette bestyrelseslignende ledelsesrum for vores plejecentre, hvor pårørende og beboere får indflydelse på den lokale drift.