Grøn omstilling

Det er en vigtigt hjørnesten for Venstre at vi skal have mest muligt miljø for pengene. Det betyder bl.a. at vi prioriterer dokumenterede reelle effekter og ikke symbolpolitik. 

Grønne tiltag skal derfor være finansierede og afstemt i balance med en fortsat god kernevelfærd. Vi skal lade teknologi og innovation løse flest mulige opgaver for os.


Venstre står vagt om, at der også fremadrettet skal være frivillighed for boligejere i forbindelse med separat kloakering. Venstre ønsker at arbejde for at det bliver attraktivt at tilslutte sig separat kloakeringen frivilligt.

Naturen i kommunen skal være tilgængelig, og skal ikke være indhegnet. Derfor vil vi arbejde for at den kommende naturnationalpark bliver uden indhegning og med fokus tilgængelighed for besøgende og dyrene i parken.

  • Fortsat frivillighed om separat kloakering
  • Hillerød skal være foregangskommune i grøn omstilling, bl.a. med flere el-lade standere.
  • Høj grøn ambition for kommunen - bl.a. gennem fossilfri varmeproduktion.
  • Virksomheder der ikke overholder miljøregler skal sanktioneres ved kommunale udbud.