Kulturpolitik

  • Venstre prioriterer at der er "frie" kulturmidler så gode ideer fra kultur-iværksættere kan blive gjort til virkelighed.
  • Kommunale områder og byrum skal stilles til rådighed for kulturens aktører.
  • Vi skal fortsætte med at gøre det lettere at være kulturaktør i vores kommune.
  • Kultur betyder noget forskelligt i vores kommune alt efter hvor vi bor og vores alder. Den forskellighed vil Venstre værne om.
  • Venstre vil fremme samarbejde mellem kultur, erhverv, handel, idræt og oplevelser. Vi vil gerne fremme at flere virksomheder placerer deres firmaarrangementer her hos os.

Vores kommune vokser – og står det til Venstre skal det ske på en måde så det ikke går ud over servicen for os som bor her i forvejen. Et rigt kulturliv spiller en afgørende rolle i at vores kommune er attraktiv og spændende både at bo i og besøge.

Venstre ønsker kulturel innovation og ønsker at bringe vores eksisterende styrker bedre i spil for at styrke Hillerød som et kulturelt centrum i Nordsjælland. Vi skal have blik for at gøre det lettere at være kulturaktør - både de store og de små kulturaktører. Konkret ved at der kan søges ”frie” kulturmidler til at få de gode ideer gjort til virkelighed.

Venstre ønsker derfor aktivt at fremme vores kulturelle kapaciteter og bruge de kapaciteter vi har til at sætte Hillerød på det kulturelle landkort, ved at arbejde for at Hillerød bliver vært for større nationale kulturbegivenheder. Det kunne eksempelvis være Melodi Grand Prix.

Venstre er stolt over kommunens status som regionalt spillested. Vi mener, at niche-aktiviteterne omkring regionalt spillested skal bruges til at lande større og mere folkelige musikarrangementer i vores kommune.

Venstre ser gerne at det grønne område ved græsplænen mellem Frederiksværksgade, Tulstrupvej og Kirsebær Allé bliver udviklet til et attraktivt mødested, fordi der er brug for et aktivitetsbaseret mødested i vores voksende Vestby.

Det er vigtigt at byrådet i højere grad sætter tydelige mål for, hvordan Hillerød kan drage nytte af udpegning af parforcejagtlandskabet til UNESCO’s verdensarvslisten, Nationalparken og Naturnationalpark Kongernes Nordsjælland. Venstre vil styrke samarbejdet med aktørerne for at skabe flere aktiviteter som sætter Hillerød på det kulturelle landkort.

Venstre ønsker at fremme rammerne for sociale pop-up miljøer til især de unge og gerne egentlige ungdomsmiljøer. Derfor vil Venstre foreslå en undersøgelse om dette hvor også de unge bliver inddraget.

Venstre ønsker, at kulturlivet blomstrer i hele vores kommune og derfor vil Venstre afdække interessen for at den årlige byfest ikke kun foregår i bymidten gennem inddragelse af kulturaktører i vores lokalsamfund

Vores eksisterende kulturliv rummer i dag en række scener. Dem vil Venstre supplere med permanente plateauer som også kulturlivet kan anvende. Interessen for dans er stigende og Venstre vil gøre det lettere for kulturinstitutioner at bruge plateauer som eksempelvis mindre udendørs scener som samlingspunkter med eksempelvis dansearrangementer i sommeraftenerne.

Forsamlingshuse har stor betydning i mange af vores lokalsamfund. Venstre vil samle Lokale-& Anlægsfonden, kommunen og de lokale foreninger i et flerårigt fælles projekt for at opnå bedre pladsudnyttelse og nødvendige renoveringer.

Interessen for gastronomi er stigende og flere rejser efter gastronomiske oplevelser. Venstre ønsker at styrke lokal gastronomi som en naturlig del af vores mangfoldige kulturliv.

Venstre vil arbejde for at den del af Torvet som munder ud i Slotssøen kan anvendes som udendørs scene.