Trafik

  • Flere penge til veje og cykelstier 
  • Bedre kontrol af kvalitet vedoverdragelse af veje efter gravearbejde
  • Fokus på smidig og støj reduceret trafikafvikling nær boligområder
  • 40 km/t ved skoler og gennem lokalsamfund hvor man ønsker det

Venstre ønsker at afsætte flere midler til forbedret trafiksikkerhed og fremkommelighed på vores veje.

Venstre vil, i samarbejde med de lokalråd der ønsker det, gennemføre, at fartgrænser i lokalsamfund og ved skoler reduceres til 40 km/t.

Venstre sætter fokus på bedre infrastruktur i Hillerød kommune.  I denne periode har vi fået indført en infrastrukturpulje fra kommunens indtægter (fra salg af jord) til bedre infrastruktur. Både i Hillerød og i lokalsamfundene. Men vi skal videre og der skal mere til. I takt med at kommunen udvikles skal det store efterslæb på investeringer i veje indhentes

Planlægningen af hvilke tiltag der skal ske i lokalsamfundene, skal ske i samarbejde med lokalrådene.

Venstre vil tilsikre, at trafiksikkerhedsplanen opdateres, herunder at særligt trafik- og/eller trafikstøjsbelastede områder prioriteres. Tung trafik bør afvikles via egnede større veje, og ikke gennem kommunens landsbyer. Venstre vil endvidere stille forslag om oplæg til ringveje i det overordnede vejnet.

Venstre prioriterer etablering og vedligeholdelse af sikre skoleveje for skolesøgende børn og unge, herunder kommunens cykelstier for derved at fremme miljøvenlig transport.

Venstre ønsker, at bæredygtighed inddrages ved renovering og etablering af veje, stier og lignende.

Vi skal samarbejde med andre kommuner, om at forbedre det gennemgående vejnet, så ruter der går gennem byerne naturligt fravælges. Det gælder f.eks. Skævinge og Nødebo.

Venstre vil styrke kommunens controllerfunktion så der bliver fulgt bedre op på at veje overdrages i bedre stand efter endt gravearbejde.

Venstre vil arbejde for at der etableres busruter på tværs af regionen for at sikre de bedste forbindelse til og fra de uddannelsesinstitutioner, der ligger i Hillerød.

Trafikafviklingen i Hillerød by skal forbedres. Behovet bliver ikke mindre i takt med at der bygges flere boliger i bymidten. Der skal være særlig fokus på en smidig trafikafvikling til og fra bymidten.

Vi ved at støj fra trafik har negativ effekt på vores sundhed. Venstre vil inddrage moderne teknologi i støjreduktion fra trafiknære boligområder.

Fremkommeligheden skal bedres ved at separere trafikken mere, så steder, hvor der kun er få cykler - men mange biler - prioriteres til biler, og tilsvarende finde andre ruter til cykelstier og gående, og dermed også øge trafiksikkerheden.

Vi vil arbejde med at forbedre og udvikle byen og infrastrukturen, men vi vil kende effekten af de igangværende projekter, f.eks. motorvejen, inden vi investerer i flere løsninger på de samme udfordringer.

 Venstre arbejder for at vi i et samarbejde med Regionen kan tilføje et trinbræt ved Prinsens Vænge for dermed at kunne lette trafik og parkering ved Hillerød station, samtidig med at flere beboere og arbejdende i området vil